Transparantie

Interacties tussen farmaceutische bedrijven en professionals in de gezondheidszorg (healthcare professionals, HCP's) en organisaties in de gezondheidszorg (healthcare organizations, HCO's) zijn onmisbaar voor de uitwisseling van kennis en de verbetering van patiëntenzorg en zijn essentieel voor de farmaceutische sector.

Vifor Pharma doet er alles aan om te waarborgen dat deze interacties voldoen aan de hoge integriteitsnormen die patiënten, overheden, de maatschappij en andere belanghebbenden verwachten. Als lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) voldoet Vifor Pharma aan de EFPIA HCP/ HCO-code die is ingevoerd om de transparantie te bevorderen en een sterker vertrouwen tussen alle betrokkenen te stimuleren.

Overeenkomstig de eisen van de EFPIA-code en de lokale toepasselijke eisen, melden Vifor Pharma/ Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) voor elk kalenderjaar de overdracht van waarde aan HCP's en HCO's, evenals de overdracht van waarde voortvloeiend uit research- en developmentactiviteiten (R&D) in elk EFPIA-land waar wij actief zijn.

Contact

Vifor Pharma België NV

Uitbreidingstraat 84
BE-2600 Antwerpen

Telefoon:
+32 3218 20 70
Fax:
+32 3218 22 08

Link versturen

Als link versturenLinks