Behandeling van ijzergebrek

Behandeling van ijzergebrek

IJzergebrek met of zonder anemie (bloedarmoede) is een onderliggende aandoening die voorkomt bij veel chronische ziekten. Men spreekt van anemie als het hemoglobine te laag is en onvoldoende kan instaan voor het transport en gebruik van zuurstof. IJzer is een essentieel onderdeel van hemoglobine, hierdoor komt een ijzergebrek vaak voor samen met anemie. 

Vifor Pharma, is als leider op vlak van intraveneuze ijzerbehandeling actief in de volgende therapeutische gebieden: hemodialyse en chronische nierziekten, hartfalenoncologie, obstetrie/gynaecologie en gastro-enterologie.

Contact

Vifor Pharma België nv

Uitbreidingstraat 84
BE-2600 Antwerpen

Telefoon:
+32 3218 20 70
Fax:
+32 3218 22 08

Link versturen

Als link versturenLinks