Historiek

 • 1872: Oprichting van de Hausmann apotheek

  De apotheker Caspar Friedrich Hausmann vestigt een apotheek in St. Gallen (Zwitserland).

 • 1952: Introductie van Ferrum Hausmann i.v.

  Oprichting van het laboratorium Hausmann in St. Gallen. Het product Ferrum Hausmann i.v. wordt geregistreerd en in Zwitserland geïntroduceerd.

 • 1957: Oprichting van Panpharma Ltd.

  Galenica breidt de activiteiten uit naar nieuwe gebieden en richt het nieuwe dochterbedrijf Panpharma Ltd. op (het latere Vifor AG), gespecialiseerd in de promotie van farmaceutische producten en hulpmiddelen via apothekers.

 • 1964: Introductie van Ferrum Hausmann i.m. en oraal

  Het ijzer-(III)-polymaltosecomplex (Ferrum Hausmann i.m. & oraal) wordt op de markt gebracht.

 • 1977: Galenica koopt Vifor Ltd.

  Galenica neemt de productiebedrijven Vifor Ltd. en Cooper Ltd. over. Zij zijn actief op het gebied van ziekenhuisbenodigdheden en farmaceutische producten.

 • 1978: Introductie van Maltofer®

  Maltofer® (gestandaardiseerd ijzer (III)polymaltose complex) wordt geregistreerd en geïntroduceerd.

 • 1983: Acquisitie van Hausmann Laboratoria

  De Hausmann laboratoria worden overgenomen door Galenica. Ze zijn gespecialiseerd in infusie- en steriele oplossingen en in ijzerpreparaten.

 • 1991: Grondlegging van Vifor (International) AG

  De activiteiten op het gebied van voorschriftplichtige geneesmiddelen van het toonaangevende laboratorium Hausmann leiden tot de grondlegging van Vifor (International) Ltd.

 • 2001: Registratie van intraveneus ijzer in de V.S.

  In november 2001 wordt Venofer® door de FDA (US Food and Drug Administration) in de V.S. toegelaten voor de behandeling van ijzergebrek bij patiënten met chronische nierziekte die afhankelijk zijnvan hemodialyse.

 • 2006: Indiening van registratiedossier Ferinject®

  In 2006 wordt het registratiedossier van het nieuwe ijzerpreparaat Ferinject® voor Zwitserland en 18 andere Europese landen ingediend. De goedkeuring en toelating volgen in 2007.

 • 2008: Grondlegging van Vifor Pharma

  De acquisitie van het Canadese Aspreva Pharmaceuticals Corporation leidt tot de grondlegging van het nieuwe Vifor Pharma.

 • 2008: Overeenkomst met Fresenius Medical Care

  Vifor Pharma en Fresenius Medical Care sluiten een exclusieve licentieovereenkomst, gericht op Venofer® en Ferinject® voor de behandeling van ijzergebrek bij dialysepatiënten.

 • 2008: Introductie van Ferinject® in Zwitserland en 8 andere landen

  Aan het einde van 2008 is Ferinject® (ijzer(III)carboxymaltose) geïntroduceerd in Zwitserland en 8 andere landen.

 • 2009: Acquisitie van OM Pharma

  In september 2009 koopt Galenica OM Pharma, een volledig geïntegreerd en gespecialiseerd biotechnologisch en farmaceutisch Zwitsers bedrijf dat actief is op het gebied van immunologie.

 • 2009: Resultaten van de FAIR-HF studie

  In oktober 2009 bereikt Vifor Pharma een belangrijke mijlpaal in het klinisch ontwikkelingsprogramma.

 • 2009: Opening van nieuwe filialen

  In het kader van de strategie om aanwezigheid in Europese sleutelmarkten verder uit te bouwen, opent Vifor Pharma nieuwe vestigingen in Nederland, Spanje en Oostenrijk.

 • 2010: Samenwerking met Fresenius Medical Care

  In juni 2010 kondigt Vifor Pharma een samenwerking aan met Fresenius Medical Care (FMC). 

 • 2010: Grondlegging van Vifor Fresenius Medical Renal Pharma

  In december 2010 maken Vifor Pharma en Fresenius Medical Care een verdere intensivering van hun samenwerking bekend en richten een gespecialiseerde farmaonderneming op.

 • 2010: Introductie van Injectafer®/Ferinject®

  Aan het einde van 2010 is Injectafer®/ Ferinject® (ijzer(III)carboxymaltose) geregistreerd in 32 landen en geïntroduceerd in 16 landen.

 • 2010: Oprichting Vifor Pharma België

  In 2010 opent Vifor Pharma 3 nieuwe vestigingen: Australië, België en Roemenië. 

 • 2011: Indiening van registratiedossier Injectafer® bij FDA

  In oktober 2011 dient onze Amerikaanse partner Luitpold Pharmaceuticals Inc. het registratiedossier van Injectafer® in bij de FDA (US Food and Drug Administration).

 • 2011: Toestemming van de Mededingings Autoriteit

  In oktober 2011 krijgt het samenwerkingsverband tussen Galenica en Fresenius Medical Care – Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. – de goedkeuring van de Europese en Zwitserse mededingingsautoriteiten.

 • 2011: Introductie van Injectafer®/Ferinject®

  Aan het einde van 2011 is Injectafer®/ Ferinject® (ijzer(III)carboxymaltose) geregistreerd in 38 landen en geïntroduceerd in 27 landen.

 • 2012: Intraveneus ijzer verminderd vermoeidheid

  In april 2012 worden de PREFER studieresultaten gepresenteerd.

  0
  PREFER studieresultaten worden gepresenteerd op het congres van de Duitse Vereniging voor Interne Geneeskunde (DGIM), Wiesbaden, 16 april 2012
 • 2012: Nieuwe fosfaatbinder effectief bij hyperfosfatemie

  In juli 2012 toont een klinisch fase III studie de effectiviteit aan van een nieuwe fosfaatbinder voor de behandeling van hyperfosfatemie bij patiënten met chronische nierziekten die afhankelijk zijnvan hemodialyse.

 • 2012: Introductie van Ferinject® (in België gekend onder de naam Injectafer®)

  Aan het einde van 2012 is Ferinject® (ijzer(III)carboxymaltose) geregistreerd in 43 landen geïntroduceerd in 35 landen.

 • 2013: Een nieuwe fosfaatbinder wordt goedgekeurd door de US FDA

  De nieuwe fosfaatbinder (sucroferric oxyhydroxide), voor de behandeling van hyperfosfatemie bij patiënten met chronische nierziekte is goedgekeurd door de US Food en Drug Administration (FDA).

 • 2013: Registratie Injectafer® in de VS

  Injectafer® wordt goedgekeurd door de FDA (US Food and Drug Administration) voor de behandeling van ijzergebrek en ijzerdeficiënte anemie (IDA).

 • 2014: Nieuwe website brengt de ernstige gevolgen van ijzertekort onder de aandacht

  IronDeficiency.com werd door Vifor Pharma gelanceerd met als doel beroepsbeoefenaars uit de gezondheidszorg, patiënten en de bevolking wereldwijd bewust te maken van ijzertekort.

 • 2014: Ferinject® terugbetaald voor bloedarmoede ten gevolge van ijzertekort in Australië en Nieuw-Zeeland

  Sinds juni 2014 staat Ferinject® (ferricarboxymaltose) in het Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) in Australië en sinds augustus 2014 in de Hospital Medicines List in Nieuw Zeeland.

 • 2014: Vifor Pharma groeit uit tot een onafhankelijk wereldwijd gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf

  Galenica legt de funderingen voor Vifor Pharma om binnen 3 tot 5 jaar een geslaagd, op zichzelf staand wereldwijd gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf te worden.

 • 2014: Velphoro® krijgt markttoelating in de EU

  Velphoro® (sucroferri-oxyhydroxide) kreeg van de Europese Commissie markttoelating voor de EU.

 • 2014: Resultaten van het CONFIRM-HF-onderzoek

  CONFIRM-HF toonde aan dat Ferinject®/ Injectafer® het uithoudingsvermogen verbetert bij patiënten met chronisch hartfalen.

 • 2014: Lanceringen van Ferinject®

  Tegen eind 2014 werd Ferinject® (ferricarboxymaltose) geregistreerd in 63 landen over heel de wereld en was het op 54 markten gelanceerd.


Link versturen

Als link versturenLinks